Політика конфіденційності

Справжня політика конфіденційності особистої інформації (далі – політика) діє в застосування всієї інформації, яку адміністрація може отримати на користувачі під час використання ним сайту https://evolve.place

Використання сайту https://evolve.place означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою та вказаними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання даного ресурсу.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує та обробляє сайтhttps://evolve.place

1.1 У рамках цієї Політики під «персональною інформацією користувача» розуміються:

1.1.1 Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно залишення заявки, здійснення купівлі, реєстрації (створення облікового запису) або в іншому процесі використання сайту.

1.1.2. Дані, що автоматично передаються сайтом https://evolve.place у процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншій програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

1.1.3. Дані, що надаються сайту, з метою здійснення надання послуг та/або продажу товару та/або надання інших цінностей для відвідувача сайту, відповідно до діяльності справжнього ресурсу:

Ім'я

електронна пошта

місце розташування

світлина(аватарка)

посилання на персональний сайт чи соцмережі

ip адреса

1.2. Ця Політика застосовується лише до сайту https://evolve.place і не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті https://evlve.place. На таких сайтах у користувача може збиратися чи запитуватись інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії.

1.3. Сайт у загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається користувачами, та не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак сайт https://evolve.place виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію щодо питанням, запропонованим у формах справжнього ресурсу, та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів

2.1. Сайт збирає та зберігає лише ті персональні дані, які необхідні для надання послуг та/або продажу товару та/або надання інших цінностей для відвідувачів сайту https://evolve.place.

2.2. Персональну інформацію користувача можна використовувати в таких цілях:

2.2.1 Зв'язок з користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сайту, надання послуг, а також обробка запитів та заявок від користувача.

2.2.2. Поліпшення якості сайту, зручності його використання, розробка нових товарів та послуг.

2.2.3. Таргетування рекламних матеріалів.

3. Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам

3.1. Сайт https://evolve.place зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

3.2. Щодо персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для спільного доступу необмеженому колі осіб.

3.3. Сайт https://evolve.place має право передати персональну інформацію користувача третім особам у таких випадках:

3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії, шляхом згоди висловився в надання таких даних;

3.3.2. Передача необхідна в рамках користування користувачем певного сайту https://evolve.place, або для надання товарів та/або надання послуги користувачеві;

3.3.3. Передача передбачена українським чи іншим застосовним законодавством у межах встановленої законодавством процедури;

3.3.4. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів сайту https://evolve.place або третіх осіб у випадках, коли користувач нарушує Угода користувача сайту https://evolve.place.

3.4. Під час обробки персональних даних користувачів сайт https://evolve.place керується Законом України «Про персональні дані».

4. Зміна користувача персональної інформації

4.1 Користувач може будь-якої миті змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, залишивши заяву на адресу адміністрації сайту наступним чином:

Email: admin@evolve.place
4.2. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, залишивши заяву на адресу адміністрації сайту в такий спосіб:

Email: admin@evolve.place
5. Заходи, які застосовуються захисту персональної інформації користувачів

Сайт вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації користувачів від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

Сайт має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін до актуальною редакцією вказується дата останнього поновлення. Нова редакція політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці за адресою https://evolve.place.

6.1. До цієї Політики та відносин між користувачем та Сайтом, що виникають у зв'язку з Застосування Політики конфіденційності підлягає застосуванню права Держави України.

7. Зворотній зв'язок. Запитання та пропозиції

7.1. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики слід надсилати наступним шляхом:

Email: admin@evolve.place